Статични димни бариери

Статичните димни бариери се използват в строителството за обособяването в подпокривното пространство на димни резервоари, така че борбата с пожара да е локална – само в димния участък на пожара.

Статичните димни бариери представляват: специална тъкан от фибростъкло ушита съгласно проекта; с тежест от едната страна.

Статичната димна бариера трябва да имат СЕ сертификат и СЕ маркировка съгласно EN12101-1 от нотифицирана лаборатория.

В нормално състояние текстила е спуснат до определената кота и тежестта държи завесата изпъната.