Покривни слънчеви тръби

Покривните слънчеви тръби се състоят от елемент на покрива, тръба с огледала и рефлектор за окачения таван.