Аерационни устройства за индустрията

Системите за естествена аерация се използват в тежката индустрия, там където има високи температурни емисии и емисии на висока запрашеност или летливост. За целта на покрива се поставят аерационни устройства които да са постоянно отворени или да се отварят при желание, така че да осигурят екстракция на горещия/мръсния въздух. За по-голяма ефективност е необходимо да се вкарва пресен въздух. За заводи от тежката индустрия се препоръчва пресният въздух да е предварително охладен. Вкарването на пресен въздух става по естествен или по принудителен път.