Електрически вентилатори за димоотвеждане и вентилация

По време на пожар димът и огнените газове се разпространяват през цялата сграда. Отдимителните вентилатори защитават сградата чрез отстраняването на този дим и топлина. Типичните области на приложение включват търговски центрове, летища, промишлени сгради, кина, театри или подобни. Димните вентилатори се използват и за изхвърляне на въздух с висока температура от подземни паркинги и тунели. Ние предлагаме една от най-широките гами от аксиални и центробежни противодимни решения на пазара.

Въздушен дебит до 70000 l/s (252000 m³/h).

Електрическите димоотводителни вентилатори притежават СЕ сертификат и СЕ маркировка съгласно EN12101-3 от нотифицирана лаборатория.