Спринклерни инсталации

Спринклерните инсталации се състоят от:

  • Пожарогасителна централа за управление
  • Спринклери
  • Тръби
  • Гъвкави връзки
  • Фитинги
  • Контролно сигнални клапани
  • Спирателни кранове
  • Шибърен спирателен кран