Пожароизвестяване

Пожароизвестителната система се състои от:

  • Пожароизвестителна централа – конвенционална или адресируема
  • Ръчни оповестители – конвенционални или адресируеми
  • Автоматични пожароизвестители (димни датчици; диференцируеми датчици; линейни димни датчици, топлини датчици) – конвенционални или адресируеми
  • Сирена
  • Oповестители