Фасадни димоотводителни люкове пневматични

Естествените вентилатори за отвеждане на дима и топлината (ЕВОДТ) по време на пожар или куполи/люкове за димоотвеждане са предназначени да отвеждат извън сградата продуктите на горене като целта е да се осигури бездимен слой при пода за да се евакуират хората.

Фасадните пневматични димоотводителни люкове представляват алуминиева дограма с конзолна система, пневматичен цилиндър и механична ключалка.

  • Алуминиевата дограма трябва да отговаря на типа с който е сертифициран люка.
  • Пълнежа на дограмата може да е: двоен стъклопакет, термопанел или многокамерен поликарбонат.
  • Конзолната система позволява отваряне на определен ъгъл.
  • Пневматичния цилиндър трябва да има вградени ключалки за отворено и затворено положение.
  • Механичната ключалка позволява нагласяне ъгъла на отваряне и ползване на пневматичен цилиндър с по малък ход.

Димоотводителните фасадни люкове трябва да имат СЕ сертификат и СЕ маркировка съгласно EN12101-2 от нотифицирана лаборатория.

Предимства на фасадните пневматични димоотводителни люкове: постигането на по-големи ъгли на отваряне и по-евтина система за управление.