Фасадни димоотводителни люкове електрически

Естествените вентилатори за отвеждане на дима и топлината (ЕВОДТ) по време на пожар или куполи/люкове за димоотвеждане са предназначени да отвеждат извън сградата продуктите на горене като целта е да се осигури бездимен слой при пода за да се евакуират хората.

Фасадните електрически димоотводителни люкове представляват алуминиева дограма с електромоторна задвижка.

  • Алуминиевата дограма трябва да отговаря на типа с който е сертифициран люка.
  • Пълнежа на дограмата може да е: двоен стъклопакет, термопанел или многокамерен поликарбонат.
  • Електромоторната задвижка представлява верижен електромотор с напрежение 24VDC и ход на веригата 800мм

Димоотводителните фасадни люкове трябва да имат СЕ сертификат и СЕ маркировка съгласно EN12101-2 от нотифицирана лаборатория.

Предимства на фасадните електромоторни димоотводителни люкове: лесна експлоатация; лесна поддръжка; липса на консумативи.