Покривни димоотводителни куполи пневматични

Естествените вентилатори за отвеждане на дима и топлината (ЕВОДТ) по време на пожар или куполи/люкове за димоотвеждане са предназначени да отвеждат извън сградата продуктите на горене като целта е да се осигури бездимен слой при пода за да се евакуират хората.

Покривните пневматични димоотводителни куполи представляват основа, капак, ветробрани, конзолна система с пневмоцилиндър; ключалка; термовентил с ампула и СО2 бутилка и газгенератор (пиропатрон).

 • Основата на купола може да бъде: от поцинкована ламарина или полиестерна.
 • Основата на купола може да бъде: с височина 150мм, 300мм и 500мм.
 • Основата на купола може да бъде: боядисана или небоядисана.
 • Калпачето на купола може да бъде: непрозрачно (поцинкована ламарина/топлоизолация/алуминий), от многокамерен поликарбонат (16мм, 20мм, комбинирано), от термоформован плосък поликарбонат (1РС, 2РС, 3РС).
 • Пропускащите светлина калпачета могат да бъдат: прозрачни или опал.
 • Ветробраните имат за задача да подобрят Аеродинамичния коефициент Cv.
 • Конзолната система на купола е предназначена той да се отваря на определен ъгъл.
 • Пневматичен цилиндър с вградена ключалка за отворено и затворено положение.
 • Механична ключалка на конзолата за сервизиране на купола от покрива.
 • Термовентил с ампула и СО2 бутилка. Детайла не е задължителен а се избира съгласно конфигурацията на активиращата система.
 • Газгенератор (пиропатрон). Детайла не е задължителен а се избира съгласно конфигурацията на активиращата система.
 • Допълнителни детайли към куполите са: окомплектовка за скриване среза в ЛТ ламарината/сандвичпанела; надставка (AD детайл) за компенсиране височината на топлоизолацията на покрива; кожух за надеждно водоотвеждане при сандвичпанелен/ламаринен покрив; водобранни поли от билото до купола при сандвичпанелен/ламаринен покрив

Димоотводителните куполи трябва да имат СЕ сертификат и СЕ маркировка съгласно EN12101-2 от нотифицирана лаборатория.

Предимства на пневматичните димоотводителни куполи: по ниска цена на системата за управление.