Покривни димоотводителни куполи електрически

Естествените вентилатори за отвеждане на дима и топлината (ЕВОДТ) по време на пожар или куполи/люкове за димоотвеждане са предназначени да отвеждат извън сградата продуктите на горене като целта е да се осигури бездимен слой при пода за да се евакуират хората.

Покривните електрически димоотводителни куполи представляват основа, капак, ветробрани, конзолна система с електромотор.

  • Основата на купола може да бъде: от поцинкована ламарина или полиестерна.
  • Основата на купола може да бъде: с височина 150мм, 300мм и 500мм.
  • Основата на купола може да бъде: боядисана или небоядисана.
  • Калпачето на купола може да бъде: непрозрачно (поцинкована ламарина/топлоизолация/алуминий), от многокамерен поликарбонат (16мм, 20мм, комбинирано), от термоформован плосък поликарбонат (1РС, 2РС, 3РС).
  • Пропускащите светлина калпачета могат да бъдат: прозрачни или опал.
  • Ветробраните имат за задача да подобрят Аеродинамичния коефициент Cv.
  • Конзолната система на купола е предназначена той да отваря на определен ъгъл.
  • Електромоторите са рейкови с различно напрежение: 24VDC; 36 VDC; 48VDC; 230VAC.
  • Електромоторите са с различна степен на защита против влага и частици. Стандартно куполите се сертифицират с електромотори с IP54.
  • Допълнителни детайли към куполите са: окомплектовка за скриване среза в ЛТ ламарината/сандвич панела; надставка (AD детайл) за компенсиране височината на топлоизолацията на покрива; кожух за надеждно водоотвеждане при сандвич панелен/ламаринен покрив; водобранни поли от билото до купола при сандвич панелен/ламаринен покрив

Димоотводителните куполи трябва да имат СЕ сертификат и СЕ маркировка съгласно EN12101-2 от нотифицирана лаборатория.

Предимства на електромоторните димоотводителни куполи: лесна експлоатация; лесна поддръжка; липса на консумативи.