Поликарбонатни панели за монтаж на покрив от сандвич панели

Покривните поликарбонатни панели се монтират при покрив от сандвич панели. За монтажа е необходимо да се оставят отвори в покрива.

Има няколко типа поликарбонатни панели: с 2, с 4, с 5 и с 7 гофри.

Дебелините са следните: 12мм, 16мм, 20мм, 30мм, 40мм и послоен монтаж.

За монтажа са необходими калотки и самопробивни винтове с водоуплътнена шайба.

Има детайли за запушване на кухата страна на сандвич панела и “Z” детайли за всяка столица за компенсиране на височината.

Препоръчително е монтаж на уплътнение между сандвич панела и поликарбонатния панел за да се избегне „пукането“ от термичното разширение на материалите.